Novinky

Volby do Rady klubu

autor: | 25. 11. 2020 | Události

Od jara odložené volby do Rady klubu trubačů ČMMJ proběhly elektronickou formou 21. a 22. listopadu 2020. Jejich výsledky a regulérnost volby potvrdila tříčlenná volební komise. Rada KT ČMMJ sestává podle našich stanov z přímo voleného předsedy a dalších osmi členů.

Ze členů minulé rady se rozhodli znovu již nekandidovat Mgr. Petr Duda, MgA. Robert Tauer a ing. Jaroslav Novák. Všichni ostatní stávající členové rady byli znovu zvoleni stejně jako dosavadní předseda klubu Bc. Petr Votava. Radu doplní její nově zvolení členové MgA. Martin Karban, ing. Hana Sedláčková a Mgr. Jaromír Čížek.

Jak jsme se už při různých příležitostech snažili dát najevo, budeme rádi, když budou s radou úzce spolupracovat také ostatní kandidáti i další noví zájemci o práci v radě, stejně jako kolegové, kteří již z rady formálně poodstoupili, aby udělali místo mladším, ale mají stále co říci k budoucnosti klubu. Současná doba osobním setkáváním příliš nepřeje, takže je pro nás novou výzvou naučit se pro naši práci využívat nové formy komunikace.

První povolební jednání rady, jehož hlavním bodem bude rozdělní, předání a převzetí odpovědností mezi členy nově zvolené rady, zamýšlíme distanční/videokonferenční co nejdříve po Novém roce.

Kandidátka

Protokol volební komise