Pocta ulovené zvěři

Tradiční pocta ulovené zvěři spojená s troubením umocňuje zážitek každého lovce i jeho pokoru vůči svěřené přírodě.
Troubení k poctě ulovené zvěře by tedy nemělo být jen součástí slavnostních výřadů, ale také individuálních lovů.

Při obřadném předávání úlomku vedoucím společného lovu nebo loveckým doprovodem na individuálním lovu troubíme úlovek příslušného druhu ulovené zvěře nebo všeobecné Halali, při větším počtu úspěšných střelců třeba jen pozdravy Lesu a lovu zdar!

Působivými skladbami k poctě ulovené zvěře jsou Úlovky Josefa Selementa, zvlášť pokud je trubači zahrají správně i vícehlasně.