O nás

Klub trubačů

  • je zájmovým klubem ČMMJ,
  • sdružuje myslivecké trubače s protagonisty, autory a příznivci lovecké hudby,
  • navazuje na tradici české lovecké hudby, založenou hrabětem F. A. Šporkem,
  • provozuje a šíří loveckou hudbu,
  • propaguje a popularizuje myslivost a její tradice,
  • iniciuje svatohubertské mše, přehlídky a koncerty mysliveckého troubení,
  • pořádá odborné, výukové a vzdělávací kurzy a semináře,
  • organizuje kategorizační zkoušky, národní i mezinárodní soutěže trubačů,
  • spolupracuje s trubači a jejich organizacemi v okolních zemích.

Hlavním posláním klubu je provozování a šíření lovecké hudby, odborný růst trubačů a rozvíjení mysliveckých tradic.