Členství

Členem klubu se může stát každý (i začínající) trubač nebo příznivec mysliveckého troubení starší 15ti let podáním přihlášky. Aktuálně probíhá změna stanov, kde členství v klubu nebude omezeno věkem. Přihlášky proto již nyní mohou podávat i zájemci mladší 15 let. Členové ČMMJ neplatí žádné další členské příspěvky a stávají se řádnými členy klubu. Ostatní (např. studenti) se mohou stát tzv. klubovými členy se všemi právy (až na právo volit a být voleni) uhrazením klubového příspěvku 100 Kč ročně.

Kromě sounáležitosti s ostatními mysliveckými trubači přináší členství v klubu i další výhody, např. slevy na trubačských kurzech či soutěžích, při nákupech notového i ostatního hudebního materiálu.