Členství

Členem klubu se může stát každý (i začínající) trubač nebo příznivec mysliveckého troubení podáním přihlášky.

Kromě sounáležitosti s ostatními mysliveckými trubači přináší členství v klubu i další výhody, např. možnost účasti či slevy na trubačských akcích, pořádaných KT ČMMJ, kurzech a soutěžích, při nákupech notového i ostatního hudebního materiálu…

Členové ČMMJ (se zaplaceným členským příspěvkem) se po odeslání přihlášky do KT ČMMJ stávají řádnými členy Klubu trubačů bez dalšího poplatku!

Ostatní zájemci o členství v klubu (např. mládež, studenti) se mohou stát tzv. klubovými členy KT ČMMJ odesláním přihlášky a zaplacením symbolického klubového příspěvku 100 Kč ročně na účet ČMMJ číslo 6630011/0100 s variabilním symbolem, kterým je rodné číslo (pouze číslice bez lomítka). Do poznámky platebního příkazu nebo do zprávy pro příjemce uvedou KT a příslušný rok, na který příspěvek hradí (např. KT2024). Nevztahuje se na ně zákonné pojištění, sjednané prostřednictvím ČMMJ, a nemohu být voleni do rady KT ČMMJ.

Přihláška ke členství v KT ČMMJ