Kurzy

U žesťových nástrojů vzniká tón chvěním rtů, opřených o nátrubek. Je to natolik citlivá dovednost, že samoukům při přemáhání nástroje hrozí zlozvyky, kterých se budou později jen stěží zbavovat a které jim budou bránit ve zdokonalování jejich hry. Proto je důležité svěřit hned svoje trubačské začátky dohledu odborníků. A protože není všude snadné najít si dobrého učitele, bývá nejsnazší cestou přihlásit se na zimní nebo letní kurz trubačů, kde jsou právě začínající trubači vítáni přede všemi, přestože tyto kurzy jsou také vítanou příležitostí k setkávání a zdokonalování již hrajících i pokročilejších trubačů.

Zimní kurz trubačů v Opavě bývá víkendový (pátek-neděle), tudíž velmi intenzivní, obvykle probíhá v únoru a zúčastňuje se ho kolem 60 trubačů z celé republiky i ze Slovenska. Výuka je zajištěna lektory z řad hudebníků předních českých hudebních těles.

Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně probíhá vždy první celý srpnový týden (sobota-sobota) a kromě vlastní výuky v malých skupinách nabízí společné nácviky, veřejné koncerty, rozličná setkávání a společenské akce zúčastněných trubačů i jejich doprovodu. Týdenní trubačskou dovolenou, často i s celou rodinou, tráví v Chlumu každoročně více než 100 trubačů a profesionálních lektorů.

iTroubení je projekt internetové distanční výuky pro období omezených možností potkávat se na kurzech fyzicky.

Pro zatvrzelé samouky je určena škola hry na lovecké nástroje MgA. Tomáše Kirschnera Začínáme.

Pro děti se zájmem o přírodu, myslivost a myslivecké troubení je určen Letní trubačský tábor první týden v červenci ve Šluknově.

Vzdělávání pro Klub trubačů ČMMJ zajišťuje Mgr. Petr Duda pod značkou SMTdolce – Společně myslivecky troubíme, s týmem svých kolegů, profesionálních hudebníků a učitelů hudby, se kterými vyučuje také v Trubačské škole Josefa Selementa.