Trubačské desatero

Trubačské desatero je oficiální výběr deseti skladeb Antonína Dyka pro řízení honů i ostatních mysliveckých akcí, napsaných v roce 1936 – základ české praktické lovecké hudby. Zvládnutí Desatera je prvním z cílů každého mysliveckého trubače.

Pro vlastní potřebu začínajícího trubače si zde můžete vytisknout noty Trubačského desatera.

Pro představu o správné interpretaci Trubačského desatera si poslechněte nahrávky signálů na lesnici i na borlici.

Signály hrané na lesnici

Signály hrané na borlici