Hubertská mše

Svatohubertské mše svaté pořádají myslivci k poctě svých patronů, nejčastěji svatého Huberta, ale také svatého Eustacha, svatého Jiljí, či českých poustevníků svatého Prokopa a svatého Ivana (Svatý Jan pod Skalou). Hlásí se tak k duchovnímu odkazu české myslivosti. Mše svaté se mohou sloužit v kostelech, kaplích nebo i v přírodě u kapliček patronů myslivosti.

Pro troubení mše v přírodě, ať sloužené knězem nebo i v koncertním provedení, se nejlépe hodí Hranická hubertská mše B dur Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala pro borlici a dvě lesnice se zpěvy, zkomponovaná v roce 2009 pro trubače SLŠ v Hranicích.

Ve venkovských kostelech i vznešených chrámech nejčastěji hrají zkušenější trubači, dobře obeznámení s technikou krytí, Hubertskou mši B dur Petra Vacka a Josefa Selementa z roku 1991 pro tři hlasy lesnic, nejlépe ve spolupráci s pěveckým sborem a místními myslivci, kteří během Introdukce vcházejí v průvodu do kostela a přinášejí myslivecké obětní dary ve formě čerstvého úlovku nebo jen význačné trofeje. Myslivci se také zúčastňují čtení z Písma a přímluv. Hudební části mše (ordinárium) je možné doplnit zejména během svatého přijímání dalšími duchovními skladbami, např. ze suity Kouzlo chrámu Petra Vacka. Vždy je však nutné dohodnout řazení jednotlivých částí s celebrujícím knězem, případně i s varhaníkem či zpěvákem žalmů.

Hezkým zvykem je zvaní na svatohubertskou mši vytrubováním před kostelem asi půl hodiny předem. Poslední čtvrthodinu před mší svatou by už ale mělo být nejen v kostele ticho k rozjímání. Také po mši svaté mohou trubači venku před kostelem zatroubit několik hlaholů, případně stručně okomentovat tradice myslivosti a mysliveckého troubení.

Pro Řád svatého Huberta zkomponoval Petr Vacek v roce 1995 slavnostní Hubertskou mši Es dur. Hra na parforsní rohy v ladění Es je však poměrně obtížná, ladění Es u nás není příliš rozšířené a některé party vyžadují navíc techniku krytí. Tuto mši s nevšedním zvukem Es rohů a bohatou harmonií si tedy užijeme spíše jen v podání nejzkušenějších trubačských souborů nebo uskupení profesionálních hudebníků. Osvojení si hry na lovecké rohy v ladění Es, včetně techniky krytých tónů, a zvládnutí alespoň některých částí mše Es dur je však současnou výzvu pro řadu zanícených mysliveckých trubačů.