Česko-Slovensko

Každý rok mezi sebou trubači měří svoje umění na národní soutěži mysliveckých trubačů. Několik měsíců předem jsou vydány pro každou kategorii dvě povinné skladby, třetí skladba je volitelná. Soutěžit mohou nejméně tříčlenné soubory v ladění B nebo Es, ale také sólisté na borlice, B lesnice i Es rohy. Spíše než o pořadí jde v soutěži o získávání zkušeností z veřejných vystoupení před odbornou porotou, o jejich kvalitní zpětnou vazbu, o poučení z vystoupení ostatních souborů a sólistů, a zejména o radost ze setkání trubačů a ze společného hraní. 

I když jde o národní trubačskou soutěž, spolupracujeme při ní se slovenskými kolegy – s trubači Klubu trubačov Slovenskej republiky.  Kvůli česko-slovenské vzájemnosti ale i z praktických důvodů se dělíme o pořádání Česko-slovenské soutěže mysliveckých trubačů. Každý druhý rok je soutěž uspořádána v českých zemích a v protějších letech zas na Slovensku, vždy ve spolupráci s radnicí nějakého zajímavého města, místním OMS a dalšími partnery.