Rada

Činnost klubu mezi členskými schůzemi řídí 9ti členná Rada klubu trubačů, volená na 3 roky, s přímo voleným předsedou v čele.

Ing. Hana Sedláčková

předsedkyně; ekonomika,
mezinárodní spolupráce, práce s dětmi a mládeží
tel.: +420 739 570 912
e-mail: hsedlackova29@gmail.com

Ing. Miroslav Nováček

místopředseda; redakce webu,
komunikace a osvěta
tel: +420 724 427 427
e-mail: mirek.novacek@gmail.com

Martin Karban, DiS.

vzdělávání trubačů,
práce s dětmi a mládeží
tel.: +420 723 680 168
e-mail: milhauzz@centrum.cz

Mgr. Jaromír Čížek

notový archiv, soutěžní skladby,
práce s dětmi a mládeží
tel: +420 603 325 302
e-mail: jaromir-cizek@seznam.cz

Eliška Kühnerová

komunikace na sociálních sítích,
práce s dětmi a mládeží
tel: +420 721 603 028
e-mail: le17kuhnerovae@lesnicka-skola.cz

Ing. Josef Jirsa

členská základna, kategorizační zkoušky,
národní soutěže,
tel: +420 723 822 885
e-mail: josef.jirsa@seznam.cz

Lenka Kořenská, DiS

vzdělávání trubačů,
práce s dětmi a mládeží, tradice myslivosti
tel: +420 737 589 496
e-mail: lenulenicka@icloud.com

Petr Sadílek

organizace trubačských akcí,
regionální osvěta
tel: +420 777 268 380
e-mail: petrsadilek@centrum.cz

Radim Janča

národní soutěže,
mezinárodní spolupráce
tel: +420 606 753 285
e-mail: maliraj@seznam.cz

Bc. Petr Votava

stálý spolupracovník, národní soutěže,
mezinárodní spolupráce
tel: +420 603 492 598
e-mail: petr.votava@email.cz

Ing. arch. Michaela Pekárková

stálý spolupracovník
tel: +420 605 072 721
e-mail: pekarkova.misa@seznam.cz

Vojtěch Maxa

stálý spolupracovník
tel: +420 606 909 800
e-mail: vojtechmaxa@gmail.com

Stálí spolupracovníci z řad zkušených protagonistů klubu nebo z řad zájemců o práci v radě se zúčastňují všech jednání rady. Při rozhodování mají hlas poradní, ale přijímají na sebe řadu úkolů i odpovědností. I další vážní zájemci o práci v radě budou vítáni.