Mistrovství Evropy

Zejména zásluhou protagonistů Klubu trubačů ČMMJ je od roku 2016 pořádána každý druhý rok vrcholná mezinárodní soutěž Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů, na které mezinárodní porota porovnává umění reprezentujících trubačských souborů v ladění B i Es, zpravidla vítězů národních trubačských soutěží ze sousedních i vzdálenějších evropských zemí.