Kategorizační zkoušky

K ověření nabytých dovedností a schopností se může každý trubač přihlásit ke kategorizační zkoušce. Kategorizační zkoušky jsou nastaveny tak, aby absolvent základního I. stupně dokázal samostatně hrát a vhodně používat Trubačské desatero loveckých signálů Antonína Dyka. Další navazující stupně pak absolventům umožňují hrát koncerty, mše, případně vést soubor.

Podle stupně kategorizační zkoušky jsou trubači také rozdělováni na kurzech do výukových skupin a zváni k prestižním trubačským vystoupením. Mohou být například přizvání i prestižnímu koncertu Vánoční myslivecké setkání ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.