Myslivecké pasování

Přijímání mezi myslivce a pasovaní na lovce jsou tradiční ceremoniály česko-moravské myslivosti. Mezi myslivce jsou slavnostně přijímání úspěšní adepti po složení zkoušek z myslivosti. Ti nejlepší většinou přímo na půdě pořádajícího OMS při slavnostním výřadu absolventů, ostatní pak ve svých domovských spolcích, např. na výročních schůzích. Podobně pak úspěšní střelci prvního kusu té či oné spárkaté či dravé zvěře jsou pasováni na lovce. V obou případech v kleče na chvojí, trojím úderem mysliveckého tesáku na levé rameno. Při tom jsou pronášeny rozličné formule, nabádající nově přijímaného myslivce či úspěšného lovce k úctě a pokoře vůči zvěři, svěřené přírodě i patronům myslivosti.

Ceremoniál umocní troubení vhodných skladeb, které trubači vyberou často jen podle vlastní úvahy, podle konkrétního průběhu. Prestiží každého byť malého trubačského souboru by však mělo být osvojení si důstojného a působivého ceremoniálu přijímání mezi myslivce či pasování na lovce s texty a pokyny, zpěvy, fanfárami i čarovnými říkadly podle Petra Vacka a Petra Šeplavého.