Školy

Každý trubač by se měl ve svém umění soustavně zdokonalovat, alespoň 15 minut denně se rozehrávat na denních cvičeních pro udržení nátisku a kvality tónů. Svoje pokroky by měl ověřovat a správně rozvíjet pravidelnou návštěvou trubačského lektora.

Jednou z možností je obrátit se na místní základní uměleckou školu a najít si svého vlastního učitele hry na lesní roh, trubku, či jiný žesťový nástroj. Přímo mysliveckým trubačům je určena Trubačská škola Josefa Selementa, která působí zatím v Praze, Milovicích, Ostravě a Českých Budějovicích, nebo také při středních lesnických školách v Trutnově, Písku a Šluknově. Garantem kvality výuky v TŠJS je Mgr. Petr Duda pod značkou SMTdolce – Společně myslivecky troubíme.

Pro zatvrzelé samouky je určena škola hry na lovecké nástroje MgA. Tomáše Kirschnera Začínáme.