České myslivecké Vánoce

Pod tradicí mysliveckých Vánoc si myslivci většinou představí štědrodenní vycházku do honitby beze zbraně – založit do krmelců voňavé seno, nazdobit s dětmi zasněžený vánoční stromek pamlsky pro zvěř i ptactvo, nadýchat kouzlo vánoční krajiny…

Myslivečtí trubači slaví Vánoce společně s myslivci už začátkem prosince každoročním koncertem České myslivecké Vánoce Loveckého tria Praha a jeho hostů v pražském Rudolfinu. Ke spolupráci bývá vždy přizváno kolem 60ti mysliveckých trubačů, kteří z empory Dvořákovy síně Rudolfina Lovecké trio doprovází nebo také hrají či zpívají svůj samostatný program.

Vystupovat ve vyprodaném Rudolfinu patří k vrcholným zážitkům každého trubače.