Vánoční myslivecké setkání

Myslivečtí trubači už po léta slaví Vánoce každoročním prosincovým koncertem v pražském Rudolfinu. Hornový koncert Loveckého tria Praha, známý jako České myslivecké Vánoce, vytvořil prostor pro každoroční koncertní vystoupení na nejprestižnějším českém hudebním pódiu také nám, amatérským trubačům.

V roce 2024 navázal na koncertní tradici mysliveckých Vánoc nový projekt Vánoční myslivecké setkání. V Dvořákově síni Rudolfina opět zazní klasická a vánoční hudba v úpravě pro lesní rohy v podání lektorů lovecké hudby a lovecká hudba z ozvučníků několika desítek lesnic a borlic velkého souboru, složeného z mysliveckých trubačů z celé ČR.

Pozvání ke společnému účinkování je pro nás velkou ctí i výzvou. Vystupovat ve vyprodaném Rudolfinu patří k vrcholným zážitkům každého trubače.