Novinky | Události

Rada klubu projednala akce 2023

autor: | 29. 01. 2023 | Novinky, Události

Na svém prvním letošním distančním zasedání projednala Rada KT ČMMJ především akce, které nás čekají v letošním roce. Kromě tradičních každoročních setkání se letos zúčastníme řady akcí k oslavám 100. výročí ČMMJ i dalších mimořádných aktivit. Podrobnosti najdete v zápisu z lednového jednání Rady. Součástí zápisu je tabulka těchto akcí s daty a osobami zodpovědnými za jejich zajištění. Pokud se některé z mimořádných akcí chcete zúčastnit, kontaktujte, prosím, příslušnou zodpovědnou osobu. Kontakty na členy Rady najdete na stránce KLUB / RADA