Události

Česko-slovenské setkání Rady Klubu trubačů

autor: | 06. 03. 2024 | Události

První březnový víkend navázaly česká a slovenská Rada klubu trubačů na tradici pracovních setkání a projednaly otázky spolupráce národních trubačských klubů, zejména pravidla a zvyklosti společných česko-slovenských soutěží v zajímavém slovenském městečku Holíč nedaleko Hodonína, jen několik kilometrů od česko-slovenské státní hranice.

Městečko Holíč je známé především svojí národní kulturní památkou – původním vodním hradem, přestavěným na protitureckou renesanční pevnost. Holičský zámek v 18. století zakoupil manžel císařovny, uherské a české královny Marie-Terezie, František Štěpán Lotrinský. Přebudoval jej na letní sídlo Habsbursko-Lotrinského rodu a zřídil zde také svoji fajánsovou manufakturu…

Během 20. století zámek postupně chátral a ani soukromý polistopadový vlastník jej nedokázal uchránit od další devastace. Městu Holíč se v roce 2007 podařilo odkoupit zámek zpět a zahájit opravy především přilehlých hospodářských objektů. Přebudovalo je na příjemné zázemí s kavárnou, obřadní i koncertní síní. Na celkovou opravu vlastního zámku však město dosud nedokázalo získat dostatek finančních prostředků…

Během sobotního dopoledního rokování jsme si se slovenskými kolegy ujasnili potřebné úpravy propozic soutěže, zejména na podporu účasti studentských souborů, které bychom mezi námi rádi přivítali ve větší míře, než se nám dařilo v minulých ročnících česko-slovenské soutěže mysliveckých trubačů.

Odpoledne jsme v doprovodu zástupců města a poĺovníckého zväzu navštívili zámek, prohlédli jsme si jej i uvnitř a v přilehlém parku vytipovali soutěžní místa i prostory pro zázemí soutěže včetně „mokré varianty“ v nově zrekonstruovaných prostorách.

Navečer jsme se seznámili s provozem i výrobky řemeslného minipivovaru Wywar a společná večeře v jeho restauraci byla příjemným společenským i gastronomickým zážitkem.

Za zmínku stojí, že jsme se rozhodli nezatěžovat setkáním již tak napjatý rozpočet klubu a veškeré náklady spojené s cestou, pobytem i rokováním si každý účastník zaplatil sám…