Novinky | Události

Výsledky voleb do rady KT ČMMJ

autor: | 03. 06. 2023 | Novinky, Události

Na 8.ČSSMT v Lešné u Valašského Meziříčí jsme vyhlásili výsledky květnových voleb předsedy KT ČMMJ a dalších osmi členů rady. Novou předsedkyní KT ČMMJ byla přesvědčivě zvolena Ing. Hana Sedláčková. Do rady KT ČMMJ byli zvoleni MgA. Martin Karban, Eliška Kühnerová, Ing. Miroslav Nováček, Mgr. Jaroslav Čížek, Lenka Kořenská, Petr Sadílek, Ing. Josef Jirsa a Radim Janča.

Tajné volby proběhly distančně s využitím on-line aplikace a jejich korektnost dosvědčila tříčlenná volební komise v připojeném volebním protokolu:

Nová rada KT ČMMJ naváže na stávající bohatou činnost klubu. Po poodstoupení zakladatelů klubu bude muset vyvinout nemalé úsilí k udržení tradic a k dalšímu rozvoji. Nová rada se co nejdříve sejde i s předchozí radou předání agendy, k rozdělení odpovědností a nastínění nových priorit tak, aby vás s nimi mohla seznámit nejpozději na členské schůzi KT ČMMJ v rámci srpnového LKT v Chlumu u Třeboně.