Události

Třetí videoschůzka rady o komunikaci s trubači

autor: | 02. 03. 2021 | Události

V pondělí 1. března proběhlo již třetí distanční jednání Rady KT ČMMJ. Témata pondělní diskuse se převážně vztahovala ke komunikaci s trubači, podporované internetem, hned poté co jsme odsouhlasili návrh Petra Vacka na zjednodušení organizačního řádu klubu, vypuštěním věkové hranice členství pro zlepšení přístupu dětí a mládeže k aktivitám klubu.

Miroslav Nováček informoval radu o dlouhodobé snaze zlepšení přehlednosti a kvality obsahu webových stránek klubu, která vyústila k vytvoření zcela nového webu v rámci projektu sítě webů OMS ČMMJ. Představil strukturu, obsah i způsob práce s novým webem a pozval členy rady , stálé spolupracovníky i ostatní členy k vytváření příspěvků ze života klubu, včetně dění v regionech.

Radim Janča představil záměr i zamýšlený obsah propagace klubu na sociálních sítích, inspirovaný aktivitou Elišky Kühnerové na Instagramu…

Stručné podkladové texty i závěry diskuse naleznete v zápisu. Příští, již čtvrtá videoschůzka rady na platformě MS Teams proběhne opět v pondělí 8. března od 20h a bude věnována přípravě 6. ČSSMJ v Plané n/Lužnicí včetně distanční varianty pro případ nemožnosti jejího konání prezenčně. Jednání rady jsou přístupná všem členům klubu – pokud se k nám v pondělí připojíte, můžete nás obohatit svými podněty. O pozvánku na videoschůzku požádejte předsedajícího Petra Votavu.