Události

Šestá videoschůzka rady o rozpočtu klubu

autor: | 08. 04. 2021 | Události

O velikonočním pondělí zasedala letos už po šesté Rada KT ČMMJ, tentokrát aby projednala projekty klubu z hlediska jejich ekonomického zajištění a schválila rozpočet klubu na rok 2021.

Zhruba třetinu předpokládaných nákladů nám pokryjí dotace z ČMMJ, zbytek musíme pokrýt z účastnických poplatků a dotací sponzorů. Finance pro nás nejsou cílem, ale prostředkem pro realizaci idejí a projektů, které naplňují smysl a cíle našeho klubu.

Závěry z diskuse nad klubovými projekty a jejich ekonomickým zajištěním najdete v zápisu.

Příští, již sedmá videoschůzka rady na platformě MS Teams proběhne v pondělí 26. dubna od 20h a bude věnována historii klubu, kronice a mapování činnosti trubačů v regionech.

Jednání rady jsou přístupná všem členům klubu – pokud se k nám připojíte, můžete nás obohatit svými podněty. O pozvánku na videoschůzku požádejte předsedajícího Petra Votavu.