Novinky

První videoschůzka rady klubu

autor: | 16. 02. 2021 | Události

proběhla v pondělí 15. února. V listopadu nově zvolená rada, včetně jejích stálých spolupracovníků, si rozdělila odpovědnosti, zvolila místopředsedu, projednala návrh rozpočtu, resp. aktivity pro rok 2021, a zejména přístup k přípravě trubačských akcí ve stále ještě nejisté době koronavirových omezení:

„Budeme plánovat všechny aktivity jako v předchozích letech s tím, že preferujeme prezenční formu i s případnými specifickými opatřeními či ne příliš podstatnými omezeními. Zároveň pro ně budeme připravovat i distanční formu jako záložní variantu pro případ nemožnosti prezenčního konání. Zejména na kontaktní formu vzdělávání nelze rezignovat. Také z hlediska budoucího financování aktivit klubu je našim cílem realizovat veškeré akce v podobě, která co nejlépe splňuje parametry položek našeho rozpočtu.“

Distanční forma jednání rady na platformě MS Teams se ukázala jako velmi efektivní. Zdá se nám výhodné setkávat se častěji na kratší dobu a na každé videoschůzce projednat jedno téma. Pro příští schůzku, již za týden v pondělí 22. února od 20h, jsme vybrali téma vzdělávání trubačů. Členové klubu se mohou jednání rady zúčastňovat – o pozvánku na videoschůzku požádejte Petra Votavu.

Zápis 1. videoschůzky rady