Události

Osmá videoschůzka rady klubu

autor: | 22. 05. 2021 | Události

V neděli proběhla již osmá letošní videoschůzka Rady KT ČMMJ. Jak už víte z prohlášení Petra Votavy na fb i na těchto stránkách, rozhodla rada o prezenční formě soutěže v sobotu 5. června v Plané nad Lužnicí. Podrobnosti včetně epidemiologických podmínek účasti soutěžících i jejich doprovodu najdete na stránce SOUTĚŽENÍ / 6. ČSSMT 2021.

Kromě cen, medailí a odznaků projednala Rada i další propagační materiály klubu jako např. klubová trička s logem, ale také upřesnila záměr uspořádání trubačského semináře ke 150. výročí narození Antonína Dyka a 30. výročí založení KT ČMMJ v sobotu 4. září v působišti A. Dyka ve Křtinách u Brna s co nejširší účastí trubačů z celé ČR.

Další zajímavou aktivitou k poctě A. Dyka by mohla být podzimní distanční soutěž praktických trubačů rovněž s co nejširší účastí trubačů, včetně studentů lesnických škol, mládeže, dospělých i zralých trubačů ze všech českých i slovenských regionů.

Závěry z nedělní diskuse Rady najdete v zápisu. Příští jednání rady bude prezenční a proběhne v pátek 4. června od 20h v předvečer 6. ČSSMT v Plané nad Lužnicí. Chcete-li nás inspirovat svými podněty, napište nám, nebo se rovnou zúčastněte jednání Rady, která jsou otevřená pro všechny členy klubu.