Novinky

Sedmá videoschůzka rady nejen o historii klubu…

autor: | 03. 05. 2021 | Události

Nejen historie klubu ale i zpracování notového archivu bylo součástí hlavního tématu již sedmé letošní schůzky Rady KT ČMMJ. Podstatným tématem byl i návrh mapování regionálních aktivit trubačů s pracovním názvem „Troubí celá republika“, abychom je mohli přesvědčivě vykázat nejen na ČMMJ ale i v projektu, kterým usilujeme o zapsání mysliveckého troubení na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Pokud bude dobrovolný, jednoduchý a uživatelsky přívětivý formulář obsahovat informaci i o opakovaných regionálních trubačských akcích, např. pravidelně se konajících hubertských mších, mysliveckých slavnostech atp., a vedoucí trubačských souborů či vystupující sólisté si navyknou pochlubit se prostřednictvím formuláře svojí veřejnou činností, budeme moci vytvořit a zveřejnit aktuální „Mapu a kalendář regionálních trubačských vystoupení“, která může pomoci k větší trubačské osvětě a zvýšení zájmu myslivecké i obecné veřejnosti o trubačská vystoupení.

V diskusi nad aktuálním děním jsme se dozvěděli o zrušení letošního Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů při příležitosti Světové výstavy myslivosti v Maďarském městě Pécs, takže nám nezbývá, než se těšit na MEMT 2023 v Německu.

Místo něj se nám však na letošní pozdní léto rýsuje oslava 150. výročí narození profesora Antonína Dyka, kterou bychom rádi uspořádali v sobotu 4. září v jeho životním působišti – v polesí brněnské Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity ve Křtinách u Brna. Společně s oslavou tohoto lesnicky i trubačsky významného výročí bychom si rádi připomenuli i 30. let od založení našeho klubu. Celodenní setkání trubačů z celé republiky bychom naplnili vystoupeními souborů a především společným troubením k poctě A. Dyka i výročí KT ČMMJ, jehož vrcholem by mohlo být společné provedení skladeb, které bychom speciálně k těmto výročím nacvičili na LKT v Chlumu…

V nejbližší době nás však čeká účast na 6. ČSSMT v Plané nad Lužnicí a už za dva týdny musí padnout rozhodnutí, zda se budeme moci v sobotu 6. června sejít fyzicky v zámeckém parku u Strkovského rybníku, či zda se i v tomto krásném čase budeme muset uchýlit k náhradní distanční variantě. Kdo jste ještě nestihli nebo váháte vyplnit přihlášku, učiňte tak, prosím, co nejdříve – formuláře pro soubory i sólisty najdete na na stránce SOUTĚŽENÍ / 6. ČSSMT 2021.

Podrobnosti pondělního jednání Rady KT i podkladový materiál najdete v zápisu.