Události

Podpořte petici pro zachování myslivosti!

autor: | 23. 03. 2021 | Události

Příspěvek Petra Votavy, předsedy Klubu trubačů ČMMJ

Přátelé trubači,
vedení ČMMJ se na nás obrátilo s výzvou ke zveřejnění petice pro zachování českomoravské myslivosti v té podobě, jakou ji známe a provozujeme, ve které převažuje spolkové pojetí, i jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků, pro které je zapsaná na seznamu národního kulturního dědictví ČR. Projednejte ji ve svých souborech a spolcích, připojte svůj podpis na její podporu.

Podrobnější informace najdete na stránkách ČMMJ