Novinky | Události

Národní výstava myslivosti ke 100. výročí ČMMJ

autor: | 27. 04. 2023 | Novinky, Události

Na den přesně 100 let od ustavující schůze Československé myslivecké jednoty v Brně 22. dubna 1923 byla zahájena Národní výstava myslivosti na brněnském veletržním výstavišti a trubači u toho pochopitelně nemohli chybět. ČMMJ nám přichystala prostorný stánek v pavilonu G1 a požádala nás o trubačskou podporu všech jejích aktivit. Kromě krátkých vystoupení každodenního doprovodného programu nás čekalo sobotní slavnostní zahájení výstavy ale také Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, vystoupení Řádu svatého Huberta a podobné příležitosti k prezentaci loveckého troubení i práce našeho klubu.

Řízení sobotního “velkého souboru ČMMJ”, čítajícího okolo 30 trubačů, se už na ranní společné zkoušce ujal dr. Vacek a provedl nás všemi sobotními vystoupeními (na některé souběžné jsme se dokonce museli rozdělit) až po galavečer s udělováním zvláštních ocenění mysliveckých osobností ke 100. výročí ČMMJ. A že si ČMMJ mysliveckého troubení a práce našeho klubu opravdu váží bylo zřejmé nejen z větší plochy našeho stánku ale zejména z ocenění našich protagonistů a zakladatelů klubu, jmenovitě:
Mgr. Petr Duda
Petr Šeplavý
JUDr. Petr Vacek
Josef Selement,
in memoriam – ocenění převzal Bc. Petr Votava
Gratulujeme a jsme hrdí na to, že můžeme kráčet ve vašich šlépějích!

Sobotní úspěchy jsme mohli rovnou oslavit na velmi vydařeném reprezentačním mysliveckém plese.

V neděli se ke stoletým oslavám přidal Český rozhlas s živými vstupy z pavilonu G2 do svého vysílání. Pro nás to znamenalo dva půlhodinové koncerty, kterých se ujaly moravské soubory: Trubači OMS Přerov, Trubači ŠLP Křtiny , Trubači MENDELU, doplnění o jednotlivce z KT ČMMJ.

Trubači MENDELU pak nesli tíhu všedních dnů až do závěrečné středy 26. dubna – vystupovali v rámci každodenního doprovodného programu a svými trubačskými vstupy prezentovali nejen svoji univerzitu ale i náš KT ČMMJ. Za to jim patří náš veliký dík.

Poděkování patří ale všem, kteří se na výstavě podíleli organizačně či trubačsky, v neposlední řadě také sekretariátu ČMMJ za skvělou podporu při řešení nestandardních situací.

Věřím, že ti z vás, kteří jste se kteréhokoli dne výstavy zúčastnili, z ní máte nezapomenutelný zážitek a jste rádi, že jste byli u toho, když se v Brně slavilo 100 let naší ČMMJ.