Události

Novoroční přání předsedy klubu Petra Votavy

autor: | 01. 01. 2021 | Události

Milí kamarádi trubači, přeji vám všem i vašim blízkým šťastný nový rok 2021.

Pevně věřím, že se postupně opět dostaneme k „normálnímu životu“ a budeme se opět, mimo jiné, věnovat našemu krásnému koníčku – mysliveckému troubení a lovecké hudbě.

V průběhu roku se mi v hlavě objevovaly skeptické myšlenky jak to bude s trubači dál, zda a jestli bude po našich vystoupeních vůbec poptávka a zda uplynulý nešťastný rok nezmění tradiční zvyklosti a tím nevrátí trubačské hnutí o léta zpět.

Fotografie s romantickým měsícem nad řekou vznikla 29. 12. 2020 na konci velice příjemné naháňky v polesí Příběničky u řeky Lužnice. S kamarády ze souboru jsme ještě před závěrečným výřadem zahráli neplánovaný malý koncert lovecké hudby pro okolo stojící myslivce. Musím říci, že mě osobně hraní tak moc opět bavilo a kamarády a naše publikum asi také, že jsem získal pocit výjimečného zážitku, když se tóny borlice a lesnic nesly tichým údolím… Ten hezký okamžik mě utvrdil v přesvědčení, že zcela jistě není nic ztraceno a i kdybychom zatím stále nemohli hrát v sálech, budovách a na veřejných koncertech, naše myslivecké publikum nám bude stále vděčné za upřímná trubačská vystoupení na honech a naháňkách.

Přeji vám všem ještě jednou vše nejlepší a také trvalou lásku k mysliveckému troubení a lovecké hudbě.

Váš Petr Votava