Zveme vás

Tištěné publikace z historie klubu

autor: | 09. 03. 2021 | Zveme vás

Příspěvek Radka Šrolera:

Vážení myslivečtí trubači,
na stránkách klubu (v záložce Klub / Kronika) máte k dispozici v pdf formátu kroniky KT za roky
2011 – 2014 a 2014 – 2020. Pokud máte zájem o tištěnou podobu kronik v pevné vazbě s přebalem, tak si je můžete do konce března 2021 objednat u Radka Šrolera na e-mail radek.sroler@seznam.cz. Na základě došlých objednávek bude dotištěn příslušný počet kronik, které budou distribuovány v dubnu 2021.

A – Kronika 2011 – 2014 cena 450 Kč (116 stran)
B – Kronika 2014 – 2020 cena 400 Kč (70 stran)
K platbě připočtěte 100 Kč poštovné.

Do e-mailová objednávky uveďte:
Jméno, příjmení a adresu pro zaslání kroniky (kronik), počet objednaných kronik a telefonní číslo pro snazší přiřazení k platbě.

Způsob platby:
Platbu za kroniku zašlete též do konce března na účet pro členské příspěvky.
číslo účtu: 2700514714/2010
variabilní symbol: 007
specifický symbol: telefonní číslo (ve formátu 777888999)
zpráva pro příjemce: 1A, 2B (A a B označuje, jakou kroniku chcete poslat a číslo před symbolem počet objednaných kronik)