Události

LKT 2022 v Chlumu a Žítči je za námi

autor: | 16. 08. 2022 | Události

K prvnímu celému srpnovému týdnu už neodmyslitelně patří Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně – patrně nejznámější a nejširší platforma výuky mysliveckého troubení na lovecké rohy a v posledních letech i na chromatické žesťové nástroje. Kurzu se každoročně účastní kolem osmdesáti trubačů nejrůznějšího věku ze všech koutů republiky, aby se ve svém umění zdokonalili pod vedením desítky nejpovolanějších lektorů – hudebních pedagogů a hráčů nejprestižnějších hudebních těles.

Tak velké účasti, srovnatelné snad jen s národní trubačskou soutěží, nebylo možné nevyužít k uspořádání členské schůze Klubu trubačů ČMMJ, na které se trubači seznámili s činností klubu v uplynulém období, plánech a projektech na příští období, zejména také v souvislosti s oslavami 100 let ČMMJ v roce 2023.

Kromě Chlumu probíhala část výuky, společné nácviky a společenské akce v kulturním domě nedaleké obce Žíteč. Jako obvykle se účastníci rozdělili do skupin začínajících, hrajících a koncertních trubačů, resp. hráčů na klapkové nástroje, aby se během dne vystřídali na skupinových lekcích a navečer se opět sešli ke společným nácvikům veřejných vystoupení.

Hned první veřejné vystoupení bylo velmi působivé. Trubači vytvořili mohutný pěvecký sbor a za doprovodu lesnic a borlic v rukou lektorů si pod vedením Kristýnky Zirhut zazpívali Hubertskou mši B dur Petra Vacka a Josefa Selementa. Namísto tradičního pondělního koncertu lektorů mohla tedy proběhnout venkovní sloužená mše svatá s hojnou účastí trubačů, místních obyvatel i turistů v lese mezi Majdalenou a Cepem u sochy sv. Adolfa, asi jediné v naší zemi. I díky osobnosti pana faráře se zde snoubil hluboký kulturní a duchovní zážitek. Jeho slova se zřejmě dotkla našich srdcí, řada trubačů ho až do konce kurzu mnohokrát citovala…

Další veřejné vystoupení, tentokrát už v podání všech skupin zúčastněných trubačů, proběhlo ve středu v asi 35 km vzdáleném Lišově a dočkalo se zasloužené pozornosti. Definitivně vyprecizované skladby z obsažných kurzových skript zazněly pak ještě jednou na tradičním závěrečném koncertu účastníků LKT z pódia sobotní Myslivecké Třeboně.

Abychom se pobavili a také zaujali stálé i dočasné obyvatele Chlumu, uspořádali jsme ve čtvrtek naši oblíbenou trubačskou štafetu. Vybrané signály i zcela nový, trubačům dopředu neznámý hudební motiv, se nesly přes více než 30 stanovišť celým Chlumem, včetně zámeckého parku, ostrůvku i loďky na hladině rybníka Hejtman, aby se v nezkomolené formě vrátily zpět ke kostelu, odkud byly vypuštěny.

Kromě nedělní členské schůze proběhla na kurzu i další důležitá klubová aktivita – Kategorizační zkoušky I. a II. stupně. Všichni čtyři účastníci před náročnou ale velmi vstřícnou komisí tentokrát uspěli. Gratulujeme!

Všechny naše pokroky, úspěchy a zážitky jsme nakonec oslavili páteční zábavou v kulturním domě v Žítči s kultivovanou taneční hudbou v podání Blue Moon Bandu Tomáše Kirschnera.

Děkujeme Petrovi Dudovi a jeho týmu trubačských lektorů za uspořádání letního kurzu, ze kterého budeme opět dlouho čerpat. Už nyní se těšíme na ten příští od 5. do 12. srpna 2023.