Novinky | Události

„Trubači jsou výkladní skříní ČMMJ…“

autor: | 05. 09. 2021 | Novinky, Události

…řekl na závěr vzpomínkové akce 150 let od narození profesora Antonína Dyka a 30 let od založení KT ČMMJ předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota, který naše setkání v překrásném arboretu u památníku stromů v Řícmanicích u Brna neváhal navštívit.

Památník stromů, nejvýznamnější památka „lesnického a mysliveckého Slavína“ školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně, je úzce spojený s osobností a celoživotním dílem profesora Dyka, spoluzakladatele ústavu lesnictví a myslivosti na této škole ve 20. letech minulého století. V sobotu 4. září se stal místem vzpomínkového setkání trubačů z KT ČMMJ a jejich hostů.

Pod vedením Petra Dudy proběhl dopolední seminář k dílu Antonína Dyka s nácvikem společného provedení jeho skladeb i nové skladby k poctě Antonína Dyka z autorské dílny Petra Vacka.

Odpoledne si pak trubači zakoncertovali před shromážděným publikem, ve kterém se objevily i mnohé osobnosti lesnictví, myslivosti a lovecké hudby ze Školního lesního podniku, Mendelovy univerzity i Janáčkovy akademie múzických umění a také pravnučka profesora Dyka. Během společného koncertu vystoupilo se samostatným programem několik moravských souborů: Babylonští trubači, Trubači okolo Hradišťa, Trubači OMS Přerov i domácí Trubači ŠLP Křtiny. Příjemným překvapením bylo vystoupení našich slovenských přátel z rady Klubu trubačov SR s ukázkou slovenské lovecké hudby a s překrásně vyvedenou gratulační plaketou, kterou během svého vystoupení na důkaz srdečného a dlouhodobého přátelství mezi českými a slovenskými trubači předal predseda KT SR Edmund Hatiar předsedovi KT ČMMJ Petru Votavovi.

Na závěr celodenního setkání vzdali trubači i hosté poctu profesoru Antonínu Dykovi přímo u památníku stromů řícmanického arboreta, postaveného také jeho zásluhou před bezmála 100 lety.

Setkání dokumentovala svými telefony i profesionálními aparáty řada fotografů – pokud mi nejzajímavější obrázky pošlete na mirek.novacek@gmail.com, rád z nich sestavím malou galerii.

Na závěr připojuji otevřený dopis, resp. poděkování Petra Vacka řediteli ŠLP Křtiny Tomáši Vrškovi, proděkanu LDF Mendelovy univerzity Janu Dvořákovi a všem zúčastněným trubačům:

Vážený pane řediteli, vážený pane proděkane, vážení trubači,

včera jsme se společně zúčastnili vzpomínkové akce v Řícmanicích u příležitosti 150. výročí narození prof. Antonína Dyka a 30. výročí založení  klubu trubačů ČMMJ.

Velmi jsem se na tuto akci těšil. Křtiny a jejich okolí jsem dříve často navštěvoval, vytvořil jsem si ke zdejší krajině, architektuře a lidem krásné vztahy. Prof. Dyk je zakladatelem české národní lovecké hudby a před 30-ti lety jsem stál  s dalšími přáteli u zrodu klubu trubačů. Proto mi byla akce tak blízká, zejména když se konala v tak pěkném prostředí. Byl jsem krásou přírodou úplně dojatý.

Získali jste velký dar – krásnou „Křtinskou“ přírodu, však ji také vzpomínám ve své trubačské suitě „Křtinské vytrubování“. Všichni společně jsme dostali další velký dar – hudbu, do které patří i hudba lovecká. O dary je potřeba pečovat. Byl jsem velmi mile překvapen, jak se o přírodu staráte a jak výborně pěstujete loveckou hudbu. Všichni trubači hráli pěkně, velká gratulace! Konkrétně např. Křtinští trubači mě překvapili nádhernou tónovou kulturou, dále tím, že kromě běžných skladeb udržují v repertoáru i místní tvorbu a také milým průvodním slovem.

Milým překvapením byla také účast slovenských trubačů a jejich pěkný výkon a také úžasně vedený nácvik společných skladeb Petrem Dudou, atd. 

Akce byla ze strany ŠLP a Křtinských trubačů vynikajícím způsobem připravena a za to vám všem patří můj veliký dík a obdiv! a to i panu učiteli, který soubor trubačů vede – radost takovou hudbu poslouchat. Veliké poděkování zasílám i jménem předsedy ČMMJ a předsedy KT.

Jsem velmi rád že jsme navázali na dřívější letitou dobrou spolupráci mezi KT a ŠLP Křtiny.

Protože nemám kontakty na všechny zúčastněné trubače, prosím ostatní o přeposlání tohoto poděkování i ostatním, moc děkuji.

Ať se vám všem dobře daří a těším se na další setkání

 Petr Vacek