Zveme vás

Přihlaste se ještě na ČSSMT a už také na LKT!

autor: | 07. 05. 2021 | Zveme vás

Milí přátelé, registrace přihlášek na Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně 7.-14. srpna byla zahájena a poběží do vyčerpání kapacity kurzu. Neodkládejte tedy příliš svoje rozhodnutí a co nejdříve si otevřete přihlašovací formulář LKT. Těšíme se zejména na začínající trubače, kteří pod vedením zkušených lektorů získají správné návyky, tolik potřebné pro další rozvoj trubačských dovedností, začlení se mezi zkušenější trubače a posílí naše řady!

Kvůli letošní nestandardní celospolečenské situaci a přetrvávajícímu zájmu o soutěžení byl také prodloužen termín pro přihlášky na 6. česko-slovenskou soutěž mysliveckých trubačů do 10. května! Rada KT ČMMJ na své schůzi 16. května rozhodne podle aktuální situace, zda se bude soutěž konat prezenčním způsobem 5. června v Plané nad Lužnicí, anebo distančně na základě soutěžních videí, zasílaných do 6. června. Bude-li rozhodnuto pro distanční variantu, bude možné se do soutěže ještě dodatečně přihlásit i po 16. květnu. Přihlašovací formuláře najdete na stránce SOUTĚŽENÍ / 6. ČSSMT 2021.