Zveme vás

Pozvánka na členskou schůzi KT ČMMJ

autor: | 10. 07. 2023 | Zveme vás

Vážení kolegové trubači, členové Klubu trubačů, zájemci o členství i naši milí hosté,

Rada KT ČMMJ vás zve na členskou schůzi Klubu trubačů ČMMJ, která se bude konat
v neděli 6. srpna 2023 v 17:30 v sále kulturního domu Žíteč, poblíž Chlumu u Třeboně, při příležitosti Letního kurzu trubačů.

Program členské schůze KT ČMMJ 2023:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti KT ČMMJ za rok 2022 a první polovinu roku 2023

3. Představení nově zvolené rady KT ČMMJ, její záměry a priority

4. Plán činnosti na druhou polovinu roku 2023 a výhled na rok 2024

5. Hospodaření klubu za rok 2022, rozpočet 2023 a příprava rozpočtu 2024

6. Zpráva o vzdělávání trubačů a výchově mládeže

7. Zpráva o přípravě a průběhu 8. ČSSMT

8. Členská základna a kategorizační zkoušky

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

Po ukončení schůze proběhne společenský večer Letního kurzu trubačů, na který všechny účastníky členské schůze rovněž zveme 😉

Jménem Rady KT ČMMJ M. Nováček, místopředseda