Zveme vás

Členská schůze KT ČMMJ 7. srpna 2022

autor: | 06. 07. 2022 | Zveme vás

V souladu s čl. VII organizačního řádu KT ČMMJ svolávám
Členskou schůzi Klubu trubačů ČMMJ, z.s. 2022

Datum konání: 7. 8. 2022 od 18:00 hodin,

Místo: Žíteč (Chlum u Třeboně)

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti KT ČMMJ za rok 2021 a část roku 2022 a plán činnosti na rok 2023
3. Spolupráce mezi ČMMJ a KT ČMMJ
4. Hospodaření klubu za rok 2021, rozpočet 2022 a příprava rozpočtu 2023
5. Příprava voleb do Rady KT ČMMJ
6. Vzdělávání a kategorizační zkoušky
7. Vzdělávání – pravidelná výuka na lovecké rohy in Es ve školním roce 2022/2023
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr

Bc. Petr Votava
předseda KT ČMMJ, z.s.

Výroční zpráva KT ČMMJ 2021