Titulní strana | Události

Z našich řad odešel velký učitel pan Josef Zettl

autor: | 17. 02. 2023 | Titulní strana, Události

Dne 13.2.2023 dotlouklo srdce velkého učitele lovecké hudby, pana MgA. Josefa Zettla. Byl vynikajícím hudebníkem, který hrál po převážnou dobu své profesní kariéry na trubku v orchestru opery Národního divadla, resp. Státní opery Praha. Ačkoliv původně nikdy nezamýšlel, že bude hudbu také vyučovat, cca od svých 60 roků výuce hudby doslova propadl. Vyučoval hru na trubku, komorní hudbu, vedl Dechový soubor Junior, byl členem řady národních i mezinárodních porot a také se s velkým zájmem věnoval výuce našich mysliveckých trubačů.

Vždy jednal klidně a s rozvahou, měl velmi přátelskou povahu. Jeho znalosti metodiky výuky hry na žesťové nástroje a správné interpretace hudby byly obdivuhodné. Byl nenápadný, ale současně byl velkou, respektovanou osobností. Ve společnosti svých přátel a žáků byl mile charismatický, skromný, otevřený a mimořádně laskavý. Při vzpomínkách na něho a okamžiky s ním strávené se naše oči zalijí slzami a i srdce se rozbuší. Pociťujeme smutek a současně i radost, že jsme měli možnost se s ním setkávat, pracovat s ním a že jeho celoživotní tvůrčí a pedagogické úsilí nás bude navždy provázet.

Poslední rozloučení se bude konat ve středu 22.2.2023 v 11 hodin ve Vinohradské obřadní síni na Vinohradském hřbitově v Praze.

Petr Vacek