Novinky | Události

Parforsní Es roh je o polovinu delší než lesnice B

autor: | 07. 01. 2022 | Novinky, Události

Měří-li rozvinutá trubice B-lesnice necelé tři metry (teoreticky 2,9 m), trubice Es-rohu má přes čtyři metry (4,36 m). Jeho fundamentální tón zní totiž o kvintu níže než u B-lesnice a poměr frekvencí kvinty, resp. délek akustických vln (a tedy i délek trubic) je 3:2.

Přestože Es-roh zní o kvintu níže než B-lesnice, využíváme u něj vyšších přirozených tónů, takže například psané g1 zní na Es-rohu stejně vysoko jako psané c2 na B-lesnici (resp. jako psané f1 lesního rohu in F). A tak tedy všechny psané tóny zní na Es-rohu o kvartu výše než na B-lesnici.

Jak pozorujeme u B-lesnice (a všech ostatních přirozených rohů), škála přirozených tónů směrem nahoru houstne. U delšího Es-rohu s o kvintu nižším fundamentálem, kde jsme se ale s rozsahem využívaných tónů posunuli o oktávu výše, nám tedy rázem v hratelné škále přibývá (oproti B-lesnici) přirozený tón e1. Zejména díky němu jsou harmonie skladeb in Es bohatší. Harmonické i melodické možnosti skladeb však obohacují také běžně užívané hluboké přirozené tóny g0 i c0.

Od 8. alikvótu (u B-lesnice je to c3 ale u Es-rohu je to už c2) lze najít alikvót pro každý tón diatonické stupnice. Přirozeným tónem Es-rohu je tedy i jeho psané d2 a očekávaně také e2. A jen proto, že jsou naše uši již uvyklé na rovnoměrně temperované ladění, upravujeme jinak přirozený tón f2 krytím, aby nám nezněl rozladěně. Psané g2 tu zní stejně vysoko jako c3 u B-lesnice, ale často se u Es-rohu využívají i vyšší přirozené tóny. Také možnosti krytých tónů jsou u Es-rohů bohatší. Pomocí techniky krytí zahrajeme psané h1, a1, ale také f1 i d1, dokonce h0 i některé nižší tóny, a také řadu půltónů.

Výhodou Es-rohů je tedy širší tónová škála, bohatší harmonické možnosti skladeb a vznešenější barva zvuku. Nevýhodou jsou vyšší nároky na hráče, zejména na práci s dechem a nátiskem. Pro řadu z nás, amatérských mysliveckých trubačů, uvyklých troubení na B-lesnice, je však zvládnutí hry na majestátní Es-rohy výzvou. Protože nechceme opakovat chyby či zlozvyky z troubení na B-lesnice (Es-rohy nám je neodpustí), je třeba začít hezky znovu, pořádně a poctivě pod vedením odborníků.

Díky dlouhodobé snaze Petra Votavy o vytvoření školy hry na lovecké rohy in Es na půdě našeho klubu byl již na podzim 2020 zahájen první semestr hry na tento nástroj pod nekompromisním vedením Petra Dudy a Petra Vacka. Už tehdy přišel Petr Vacek s myšlenkou, že by z frekventantů kurzu a dalších již zkušených hráčů mohl vzniknout širší soubor v ladění Es, jehož úroveň by umožnila, aby obohatil oslavy 100. výročí vzniku ČSMJ v roce 2023. Druhý semestr však kvůli další vlně pandemie nemohl proběhnout, a ještě ani v září 2021 nemohl být kurz obnoven.

3. ledna 2022 jsme se však znovu pustili v poněkud obměněném složení do radostné práce na našem trubačském rozvoji s nadějí, že tentokrát druhý semestr úspěšně dokončíme, byť s ročním zpožděním, nebo že se alespoň v rámci možností budeme postupně a trpělivě přibližovat našemu cíli. Pokud nám to situace dovolí, budeme se scházet jedenkrát měsíčně, nejlépe každé první pondělí v měsíci, v 18 hodin v sídle ČMMJ v Lešanské ulici v Praze, a v mezidobí budeme poctivě a trpělivě cvičit podle pokynů a rad našich náročných lektorů, s využitím jimi vytvořených skript.

Pokud se ještě i teď mezi vámi najdou zkušenější trubači, kteří tuto aktivitu dosud nezaznamenali a jsou přitom odhodlaní ke společnému úsilí na vytvoření dobře znějícího širšího souboru in Es, kontaktujte, prosím, předsedu klubu Petra Votavu pro zařazení do našeho kurzu. Kromě jisté pokročilosti v troubení a odhodlání k poctivé práci budete potřebovat také Es-roh. Pro nácvik je však možné použít i lesní roh in F, kde první klapkou snížíte ladění rohu o dva půltóny na Es a další klapky nebudete při hře používat.