Novinky | Události

Natáčíme CD s loveckou hudbou

autor: | 12. 10. 2022 | Novinky, Události

Ví dnes někdo, jak ve skutečnosti zněly začátkem 18. století fanfáry myslivců hraběte Šporka? Můžeme se to jen domnívat z dochovaného notového materiálu či podle dobových nástrojů. A jak vlastně zněly na českých a moravských honech signály profesora Dyka třeba v 50. nebo 60. letech minulého století? Podobné otázky si mohou klást i naši budoucí následovníci. A třeba by se někdy mohli zeptat, jak zněla lovecká hudba v podání mysliveckých trubačů 100 let po založení ČMMJ.

Zachytit současné myslivecké troubení, prakticky prováděné na mysliveckých akcích od honů, přes nejrůznější osvětové příležitosti, až po svatohubertské mše svaté, je hlavní motivací k projektu natočení série CD. Jeho ústředním tématem jsou tři hubertské mše Petra Vacka, doplněné další loveckou hudbou.

První z této série je Hranická hubertská mše B dur Petra Vacka a Vladimíra Vyhlídala v podání Loveckého tria Praha a jeho hostů – profesionálních hornistů a pěveckého sboru. Avšak pro co nejautentičtější vhled do soudobého mysliveckého troubení má být nahrávka doplněná praktickou loveckou hudbou – signály a úlovky Antonína Dyka v podání mysliveckých trubačů z našeho klubu.

Pořízení studiových nahrávek v přijatelné kvalitě je pro neprofesionály poměrně obtížná disciplína. Nedokonalosti, které nejsou v atmosféře živých vystoupení slyšet, nebo jsou trubačům rovnou odpuštěny či alespoň rychle zapomenuty, nejsou pro studiovou nahrávku přípustné. Přitom je téměř nemožné, aby ve zhruba třicetičlenném neprofesionálním uskupení nějaká chybička pokaždé nezazněla. Je tedy otázkou, kdo se minulou neděli 9. října v Klecanech u Prahy při celodenní práci více zapotil. Zda to byli pozvaní myslivečtí trubači, nebo jejich mentor a dirigent Petr Duda, či zvuková režie Petra Vacka, Matěje Vacka a Ondřeje Vrabce, hornisty a dirigenta České filharmonie 😅

No a kdo se nezapotil ve studiu, zapotil se možná při následném výšlapu na nedalekou klecanskou přírodní vyhlídku Černá skála, kde si ještě v pozdně odpoledních paprscích říjnového slunce stačil natočit přizvaný filmový štáb exteriérové záběry pro doplnění zvukové nahrávky pohyblivými obrázky.

Klecanské nahrávání s praktickými trubači bylo bezesporu zajímavou zkušeností pro všechny zúčastněné. Budeme se těšit, že se z množství pokusů podaří vybrat nahrávky, použitelné pro tuto naši zvukovou kroniku soudobého mysliveckého troubení.