Události

Letní trubačský tábor ve Šluknově 2021

autor: | 16. 07. 2021 | Události

Ve dnech 3.7 – 10.7. proběhl druhý ročník Letního trubačského tábora pro mladé začínající i zkušené trubače z různých koutů republiky pořádaný ČMMJ prostřednictvím KT ČMMJ společně se SLŠ a SOŠ Šluknov, kam byl celý tábor situován. Třídy běžné a odborné výuky nám posloužily k výuce troubení v dopolední části dne, o kterou se starali lektoři Petr Duda, Jan Karas, Martin Karban a Václav Šmiřák. Ovšem děti se neučily jen hrát na lovecké nástroje, ale osvojovaly si i poznatky a zásady v oboru myslivosti s ing. Václavem Vomáčkou, a praktikanty Václavem Trojanem a Eliškou Kühnerovou. Program celého týdne doplnila celotáborová hra s indiánskou tématikou, kterou měl na starosti Tim Ciprys a ostatní praktikanti společně se zkušeným trubačem Radovanem Kostlivým. Tábora se zúčastnilo 32 dětí ve třech hráčských kategoriích. Součástí výuky byl i workshop na klapkové nástroje. V průběhu tábora byla vyhlášena i trubačská soutěž, které se všichni zúčastnili se ctí. Čtyři kandidáti úspěšně složili kategorizační zkoušku. Dále jsme navštívili koncert žesťového souboru z Německa v kostele sv. Václava. Zde jsme na konci týdne předvedli koncertní vystoupení zahrnující v sobě celý týden poctivého snažení dětí a lektorů, na které si děti v rámci výtvarných činností připravily podklady pro tvorbu plakátu realizovanou Petrem Šeplavým. Na tábor zavítali i další členové rady KT Petr Vacek, Radek Šroler, a dokonce i předseda rady Klubu trubačů SR Edmund Hatiar. Nemohu ovšem zapomenout na Hanu Sedláčkovou naší táborovou zdravotnici. Podrobnější článek vyjde v časopise Myslivost.

Ředitel SLŠ Šluknov Rudolf Sochor vlevo
Slavnostní zahájení na dvoře SLŠ a SOŠ Šluknov
Celotáborová hra
Při plnění úkolů celotáborové hry
Arboretum při SLŠ Šluknov
Soutěžní porota, Hana Sedláčková, Václav Šmiřák, Jan Karas, Martin Karban
Nástup před soutěžním kláním
Kategorizační zkoušky
Výuka myslivosti
Výlet na nejsevernější místo ČR
Po koncertě před kostelem sv. Václava
Rudolf Sochor a Edmund Hatiar v okamžiku upřímné lásky.