Novinky | Události

Evropští trubači na konferenci CIC v Budapešti

autor: | 27. 09. 2021 | Novinky, Události

Čtrnáctičlenná skupina trubačů pod vedením Petra Šeplavého, Petra Dudy a Petra Vacka představila české lovecké troubení na konferenci CIC v rámci světové výstavy přírody a myslivosti o víkendu 25.-26. září v Budapešti. Mezi prezentacemi národního repertoáru lovecké hudby a nácviky společné skladby si trubači ze šesti zemí Evropy (Maďarska, Polska, Slovenska, Česka, Francie a Belgie) vyměňovali zkušenosti z trubačského dění ve svých zemích a náměty pro další spolupráci.

V neděli pak v konferenčním sále CIC zazněla pod taktovkou Petra Vacka premiéra společné skladby Tous Ensenble – Együtt francouzského skladatele Hervé Teknia pro lovecké rohy v ladění B, Es a D. Propojení rohů tradičních ladění, používaných ve střední a západní Evropě, do jedné skladby je výmluvným a symbolickým vyjádřením společného přání trubačů spolupracovat na zachovávání a rozvíjení mysliveckých tradic napříč Evropou, při respektování zvláštností té které kulturní oblasti „starého kontinentu“. Videozáznam je k nahlédnutí na FB skupině Klub trubačů ČMMJ.