Novinky

150 let od narození Antonína Dyka

autor: | 05. 03. 2021 | Události

Příspěvek Michala Sládka:

Přátelé, dnes je to přesně 150 let, kdy se 5. 3. 1871 v myslivně Harabeska u Kbelan narodil profesor Antonín Dyk. Otec Trubačského desatera, díky kterému jsou dodnes hony a naháňky slavnostnější a krásnější. Zatrubme si dnes prosím na jeho počest…

Prof. Ing. Antonín Dyk se narodil 5.3.1871 v myslivně Harabaska v Kbelanech u Stříbra. Lesnické vzdělání získal v Rakousku na vídeňské Vysoké škole lesnické a po jejím absolvování si v lesnické praxi prošel mnoha funkcemi od samotného adjunkta až po ředitele lesů. V roce 1920 byl jmenován jako docent Ochrany lesů a myslivosti na nově vzniklé Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně a v roce 1922 zde byl jmenován profesorem.

Prof. Ing. Antonín Dyk byl nejen dobrým lesníkem a myslivcem širokého rozhledu s praktickými zkušenostmi, ale i člověk výjimečného a velkého srdce, přítelem studentů a milovník dobrého humoru. V neposlední řadě to byl také člověk velice hudebně nadaný. Krom ochrany lesů bylo těžištěm jeho celoživotní poctivé práce v oboru myslivosti, a tak není divu, že znalosti a soustavné studium vyústily v publikování několika významných odborných prací. Jako příkladné jsou Bažantnictví, Malá myslivost, Hodnocení loveckých trofejí zvěře spárkaté a Rybářství. Byl prvním ze zakladatelů a pak v letech 1927 – 1933 i předsedou Československé myslivecké jednoty.

Ve svém životě intenzivně pečoval o zvěř, o dodržování mysliveckých tradic a kázně a jelikož byl i dobrým básníkem a hudebním skladatelem, vytvořil svoje proslulé a nadčasové Signály pro lesnici B (1936) a rozšířené Lovecké signály pro lesnici B a slavnostní fanfáry pro lesní rohy F (1947). Po svém velmi produktivním profesním životě odešel Prof. Ing. Antonín Dyk v roce 1939 do důchodu a 29.7.1952 v Brně – Žabovřeskách zemřel. Čest jeho památce !

Související články